นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Privacy Policy)

เว็บไซต์ของเรา www.789เฮง.com เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกคนที่เข้าเว็บไซต์ของเรา จึงขอชี้แจงให้ท่านทราบเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงข้อมูลต่างๆเเละไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดอีกด้วย

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้

  • ผู้ให้บริการหรือเจ้าของเว็บไซต์ ต่อไปนี้จะเรียกว่า www.789เฮง.com
    ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คือ ผู้ที่เปิดหน้าเว็บไซต์ หรือ อ่านข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ www.789เฮง.com ไม่ว่าจะเป็นหน้าใดก็ตาม ควรอ่านให้ละเอียดเเละครบถ้วน
  • เว็บไซต์ www.789เฮง.com ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับมาตรฐานของเว็บเรา เเละเเละในเรื่องของความปลอดภัย ของข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้เยี่ยมชม และ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น เราเก็บข้อมูลของท่านไว้อย่างดีไม่มีรั่วไหลเเน่นอน
  • ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจหลักปฏิบัติที่เว็บไซต์ www.789เฮง.com ยึดถือในการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

  1. www.789เฮง.com เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ ของการดำเนินงานเว็บไซต์ดังนี้เพื่อใช้ในกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์ และ การโฆษณา
  2. เพื่อใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และ วิจัยทางการตลาด
  3. เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ และ มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุด เเละไว้ใจเราได้ในเรื่องของความปลอดภัย สิทธินี้เราให้เฉพาะบุคคลใหักับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เเละ สมาชิกเว็บไซต์ของเราเท่านั้น
  4. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ www.789เฮง.com อาจจะมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ หรือท่านอาจใช้ลิงก์ในเว็บไซต์อื่นเพื่อเข้ามาในเว็บไซต์ของเรา เราขอให้ท่านเข้าใจว่า เว็บไซต์ www.789เฮง.com ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบต่อนโยบาย และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆได้ ดังนั้นขอให้ท่านศึกษา นโยบาย และ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเว็บไซต์ ที่ท่านเยี่ยมชม ก่อนและหลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราผ่านลิงก์เชื่อมโยงบนเว็บไซต์ด้วย

ท่านจะติดต่อ www.789เฮง.com และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างไร

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวหรือเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเราทั้งหมด รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อ ผ่านช่องทางต่อไปนี้

Link: 789เฮง
Line: line official
จัดทำนโยบายโดย 789เฮง (www.789เฮง.com)